Problem with setting the locale to "sk_SK.utf8", probably is not installed on server. MOBILNÉ KOTOLNE | Produkty | ELTEXIM

MOBILNÉ KOTOLNE

Mobilné kotolne na ohrev zámesovej vody a kameniva v zásobníkoch s výkonom 220 - 1 060 kW

ZASTÚPENIE ČR a SR

ELTEXIM, s.r.o.
BRATISLAVA
tel: +421 33 774 53 35
fax: +421 33 774 53 31
mobil: +421 903 220 097
eltexim@eltexim.sk