RECYKLING BUBNOVÝ

▼ Recyklačné zariadenia v stabilnom alebo mobilnom prevedení

▼ Výkony zariadení 10 a 25 m3/hod

▼ Spracovanie výplachov betonární, domiešavačov

    so 100 % recykláciou

▼ Plnoautomatická prevádzka spĺňa všetky ekologické kritériá

▼ Možnosť inštalácie na každú betonáreň

▼ Malé požiadavky na prevádzku a údržbu

ZASTÚPENIE ČR a SR

ELTEXIM, s.r.o.
BRATISLAVA
tel: +421 33 774 53 35
fax: +421 33 774 53 31
mobil: +421 903 220 097
eltexim@eltexim.sk